آدرس

- ببین از سمت خیابون "ایکس" که داری میای... نه نه... بذار از اون ور بگم...خیابون "ایگرگ" رو بیا... نه نه... صبر کن... آهان! بیچ کلاب* رو که حتما بلدی! دقیقا پشت بیچ کلاب!

 

 

 

 

* بیچ کلاب محل کسب و کار خانوم های مهربان زحمتکش و معلوم الحال است. 

/ 21 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدرا

[نیشخند]آفرین به بیچ کلاب!

دیناخانومی

سلام [خنده] طرف مطمئن بوده اون یکه آدرس می خواهد اون جاها رفته؟!؟!؟ لابد برای خودش از بس عادی بوده فکر می کرده همه هم بعله![چشمک] به روزم!

مهستا

چقدر دقیق و سرراست و اینا اینا!

زنجبیل بانو

[نیشخند] یاد این جوکه افتادم . احتمالا شنیدی ولی بازم میگم: یارو میره خارج برمیگرده بهش میگن حوش گذشت ؟ میگه اره خیلی خوب بود !! همه من و صدا میکردن پسر خورشید!! (سان آو د بیچ!)[نیشخند]

زنجبیل بانو

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] ثابت کردم من از اون یارو ترکترم!! حوکمو اشتباه تعریف کردم!![قهقهه] گفته بود همه بهم میگفتن: خورشید ساخل!! تابلو کردم ترکم !!نه؟؟[قهقهه]

صدف

معلوم الحال را حگونه توصیف میکنید؟ الف) خانمهایی که خونه ی مردم کار میکنن ب) خانومایی که خونه ی خودشون کار میکنن ج) خانومایی که فقط به جنس مذکر سرویس میدن د) هیح کدام

مژده

پس معلوم شد چرا همه بلدن. چه اهلش چه نا اهلش باید بلد باشن!!

رویا

سلام.چه آدرس سرراستی دادن ها!!

زنجبیل بانو

منم یه رگم ترکه ! ولی خودم خیلی بیشتر از 50 درصد ترکم[خجالت]